Par to kā Meža vīriem un Brūklenītēm gāja TDA "Dardedze" rīkotajā Greizajā Kompasā.