Ritms… sirdspuksti… partnera siltā roka… smaids – emociju kopums tik vitāls un dzirkstošs, ka zāles vistālākajā stūrī un balkona pēdējā rindā skatītājs jūt, cik ļoti MUMS PATĪK DEJOT!

Jelgavas Tautas deju ansamblis „Diždancis” ir personību komanda – topošie mūziķi, IT speciālisti, ārsti, bankas darbinieki, direktori, klientu konsultanti, optometristi, pedagogi, arhitekti un būvnieki. Bet visi sirdī un trakulībās kā studenti – ar aizrautīgu degsmi un neremdināmu vēlmi apliecināt sevi un Diždanci gan latviešu tautas dejā, gan sportā, gan ballītēs, gan pavisam netradicionālās dejās!

Šobrīd esam vairāk nekā 60 dejotāju, pārstāvot TDA “Diždancis” A grupā, kā arī JDK “Mazais Diždancis”, kas dejo B un C repertuāra dejas.

Mūs visus vieno deja, tādēļ – ja arī Tevi vilina latviešu tautas dejas māksla un jauneklīgs maksimālisms, tad priecāsimies Diždanča deju ritmos just arī Tavu sirdspukstu… Tavu silto roku… Tavu smaidu…

Ieva Ziemele (Diždanča dejotāja)