Novembri noslēdzām ar emocijām bagātu koncertu Daugavpilī, ciemos pie JDA "Laismeņa".

Neskatoties uz garo ceļu, mēs it nemaz nebijām noguruši un ar patiesu prieku sniedzām skatītājiem pozitīvas emocijas. Šis koncerts, viennozīmīgi atmiņā paliks kā viens no foršākajiem. 

Vēlreiz sakām lielu, lielu paldies JDA "Laismeņa" un viņu vadītājai Diānai.

Emocijas piefiksēja: Svetlana Pokule