Oktobra izskaņā aizvadījām tradicionālo koncertu "Rudens danči", kopā ar mūsu draugiem no TDA "Gatve", TDA "Līgo", TDA "Gauja", TDA "Kalve", JDA "Laismeņa" un JDK "Delveri".

Koncerts patiesi izdevās lielisks un joprojām to atceramies ar pozitīvām emocijām. Pēc koncerta, protams, sekoja arī ballīte, bet šoreiz "Jegava 94" noskaņās. Diždanciešiem bija liels prieks, ka visi tik ļoti bija piedomājuši pie sava apģērba. Dzīvesprieks ballītē kūsāja pari malām.


Lielumlielais paldies visiem dejotājiem, organizatoriem un, pašiem galvenajiem- mūsu skatītājiem.

P A L D I E S !

Foto autori: K.Liepnieks un T.Ivanovs