Sezonas atklāšana

TDA Diždancis mēģinājumus sāk septembra otrajā pirmdienā.

Pirmais koncerts ir Miķeļdienas gadatirgū Jelgavā Hercoga Jēkaba laukumā. Tas ir septembra pēdējā sestdienā vai oktobra pirmajā sestdienā.

Pēc koncerta visi dejotāji – gan jaunie, gan vecie tiek aicināti uz Ozolnieku mežu, kur notiek orientēšanās sacensības, kas noslēdzas ar desiņu cepšanu, pikniku vai pirti.

Rudens Danči

„Rudens danči” tiek īstenoti jau kopš 2004.gada, apvienojot sporta, kultūras un atpūtas pasākumus. Šis pasākums sapulcina kopā jauniešus no daudzām Latvijas pilsētām. Katru gadu aicinam uz šo pasākumu kolektīvus, no visas Latvijas, pie kuriem esam paši ciemojušies sezonas laikā un tos ar kuriem jau izveidojusies ilgāka sadarbība.

Pasākums ir sadalīts 3 daļā – pirmā ir sportiskā daļa, kurā kolektīvi sacenšas dažādos sporta veidos (basketbols vai frīsbijs puišiem, futbols meitenēm, virves vilkšana, šautriņu mešana, staipīšanās, stafetes u.c), kas norisinās sporta zālē. Otrā daļa ir visu dalībnieku koncerts, kas parasti notiek Jelgavas Kultūras nama lielajā zālē. Un pasākuma noslēdzošā daļa ir ballīte, kur visiem dalībniekiem ir iespēja atpūsties dzīvās mūzikas pavadībā pēc garās dienas, kas pavadīta sportojot un koncertējot.

Šī pasākuma sportiskās daļas laikā visi kolektīvi cītīgi cīnās, lai savā īpašumā iegūtu ceļojošo Rudens Danču kausu.

Ziemassvētki Diždancī

Lielā Ziemassvētku balle Diždancim notiek pirms pašiem Ziemassvētkiem – 22. vai 23. decembrī. Tā ir balle, kad visi nāk svētku tērpos. Pirms šī pasākuma tiek veikta aptauja, kurās katram dejotājam tiek piešķirtas dažādas nominācijas. Balles laikā tiek prezentēti rezultāti un sveikti uzvarētāji.

Neiztrūkstoši šajās ballēs ir dejotāju priekšnesumi, par noteiktu tēmu, kas allaž izvēršas par jautriem mirkļiem.

24.decembrī Diždancis dodas uz Jelgavas sociālās aprūpes centru, kur tiek sniegts Ziemassvētku koncerts ar dziesmām, instrumentu spēli un dejām. Tā radot svētkus pansionāta iemītniekiem un paši sev, jo sniedzot prieku citiem, paši gūstam prieku.

Treniņnometne

Lielākais Diždanča notikums ir nometne. Tā katru gadu notiek citā vietā – pie kāda no dejotājiem. Pēdējās 5 nometnes bijušas Aizupē un Elejā, Alsungā, Slampē un Blīdenē.

Piektdienas vakarā ierodamies nometnes vietā, pavakariņojam un notiek pirmais mēģinājums. Pēc mēģinājuma ap pusnakti tiek rīkotas sporta spēles starp jaunajiem un vecajiem dejotājiem.

Sestdienas rīts sākas ar brokastīm un aktīvu treniņstundu, pēc kuras ir darbs ar dejām – vai nu jaunu deju apguve, vai skates deju apstrādāšana.

Pēc pusdienām ir ekskursija pa vietu, kurā esam. Tad neliela atpūta un atkal mēģinājums.

Vakarā ir jauno dejotāju uzņemšana, pēc kuras seko ballīte līdz rīta gaismai.

Svētdienas rītā visi atkal uzdejo un pēc pusdienām tiek sniegts radošās nometnes noslēguma koncerts.

Nometnē treniņstundas vada īpaši vieslektori. Šajā gadā tie bija Sintija Siliņa un Inga Ose no deju studijas Intriga. Pagājušajā – Inita Saleniece un Edīte Ābeltiņa.

Pēc koncerta visi laimīgi dodas mājup.

Pavasaris Diždancī

Pavasarī allaž Diždancis piedalās Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skatē, pēc kuras nereti ir kopīgs vakars. Nu jau divus gadus tas notiek pie personāldaļas Lienītes laukos Bauskas pusē.

Neiztrūkstošs šajā laikā ir Lieldienu koncerts Jelgavas Pils saliņā, pēc kuras daļa no dejotājiem kopīgi ripina olas un veic citus Lieldienu rituālus.
Sezonas noslēguma koncerts

Maijā jau piecus gadus Diždancis rīko sezonas noslēguma koncertu, kurā tiek izdejotas lielākā daļa sezonā dejotās dejas.

Šis koncerts allaž ir emocionāli piesātinātākais un skaistākais gada koncerts! Tas tādēļ, ka zālē ir savējie – mammas, tēti, vecmāmiņas, vectētiņi, brāļi, māsas un draugi un koncertu vada paši dejotāji, kas arī ir scenārija un režijas veidotāji! Viss ir tikai pašu radīts un veikts, un tieši tāpēc tik ļoti īpašs!
Jelgavas pilsētas svētki

Katru gadu maija pēdējā piektdienā, setdienā Jelgavā notiek Pilsētas svētki. Piektdienā jelgavnieki tiek pulcēti uz svētku gājienu, kuru tradicionāli uzsāk Diždancis ar Jelgavas un Latvijas karogiem.

Sestdienā Hercoga Jēkaba laukumā notiek Amatu dienas, ko ar koncertiem papildina Jelgavas tautas mākslas kolektīvi, tai skaitā Diždancis.

Līgo! Līgo!

23.jūnijā ik gadu Diždancis dejo Zāļu tirgū Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā.

Vakarpusē daļa dejotāju dodas kopīgā līgošanā. Pēdējos trīs gadus tas notiek tautas tērpos (Jaunpiebalgas pusē un Cēsu pusē) un ar nelielu koncertu sniegšanu pārējiem šo māju viesiem, kopīgiem rituāliem – lēkšanu pār ugunskuru, dziedāšanu, dejošanu un peldēšanos saulei lecot.
Upe nesa Diždančlaivas ….

Jau trīs gadus Diždancis katru vasaru, augustā kopīgi dodas laivu braucienā pa kādu no Latvijas upēm. Tas vienmēr izvēršas par jautru kopā būšanu ar visdažādākajiem piedzīvojumiem. 2007.gada vasarā šis bauciens bija kopā ar mūsu draugiem TDA Kalve.