Kā ar mums sazināties:

Mēs:

  • Sniedzam koncertus;
  • Ar tautiskām aktivitātēm varam papildināt citus organizētus pasākumus (nacionālos un privātos svētku pasākumus, kā godasardze vēsturiskas nozīmes pasākumos, kāzās u.c.).