TDA “Diždancis” himna

Pēc darba cēliena bites nāk stropā,
Pirmās no rīta atkal ziedos iet.
Atkal mēs Jelgavā sanākuši kopā,
Te, kur pie Lielupes jaunība mums zied.

Tā jau ir novēlēts mums mūža lokā,
Tā jau ir nolemts vienmēr tālāk iet.
Atkal mēs Jelgavā sanāksim reiz kopā,
Te, kur pie Lielupes jaunība mums zied.

(V.Ozols)